11-05-2012
Bedrijven op zoek naar geld weten zuinige bankiers slim te omzeilen

Het mkb is op zoek naar niet-bancaire financiering. Fondsinitiatieven — door het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie gesubsidieerde alternatieve financieringsbronnen — spelen in op deze tendens. lees verder >

28-09-2011
Ondernemers daten zich suf in 
hun zoektocht naar investeerders

Nu de banken vanwege de crisis minder scheutig zijn met het verstrekken van bedrijfskredieten, moeten bedrijven, zeker in het mkb, andere manieren vinden om aan geld te komen. lees verder >

Klik hier voor meer nieuws

De CCQ Ondernemersdesk

Op 1 januari 2010 heeft Minister van der Hoeven subsidie verstrekt aan de CCQ Ondernemersdesk om een pilot te starten om de kredietaanvraag voor de kleinere ondernemers te vergemakkelijken via een serviceplatform dat de kleine kredieten kostenefficiënt bedient en de kwaliteit waarborgt.

Het doel van CCQ Ondernemersdesk is het exploiteren van een onafhankelijk platform dat de aanvraag, administratie en beheer van MKB kredieten verzorgt.

Het platform zorgt voor de aanlevering van een compleet dossier betrekking hebbend op de kredietaanvraag, het opstellen van de concept offerte voor het krediet en het aanbieden van kredietaanvraag ter fiattering aan de geldverstrekker.